Monday, November 10, 2014

PANALANGIN SA KABUHAYAN

PANALANGIN SA KABUHAYAN

ANG PANALANGING ITO AY PARA MAKATULONG SA SULIRANING PINANSYAL NG MGA TAO SA PANAHONG ITO.

NAWA SA TULONG AT AWA NG DIYOS AY MAKATULONG SA INYO ITO:
PANALANGIN SA BIYAYA

1- AMA NAMIN

O DIYOS JEHOVAH JIREH,
NAWA AY IPAGKALOOB MO PO SA AMIN
ANG MASAGANANG BUHAY,
NA SAPAT PARA SA MGA
PANG-ARAW-ARAW NA GASTUSIN,
AT UPANG MAKATULONG PARA SA MGA PANGANGAILANGAN
NA HINDI MAGIGING LABAG
SA IYONG BANAL NA KAUTUSAN.

HINIHILING KO PO ITO SA INYONG DAKILA AT MGA BANAL NA PANGALAN:

EL. ELOHA. ELOHIM.
JEVE. SABAOTH.
SHADDAI. JAH. EHEIEH.
ADONAY. JEHOVAH.
AMEN

1- AMA NAMIN

O DIYOS, SA PAMAMAGITAN NG IYONG LINGKOD NA SI SENIOR SAN JOSE, NAWA AY TAMUHIN KO ANG TULONG, GRASYA AT MAGANDANG KAPALARAN SA ARAW-ARAW:

O SENIOR SAN JOSE, PATRON DE UNIVERSAL IGLESIA DE DEUS, ET PATRON DE COMMERCIAE ET OROS, ET PESO SAGRADO VERDADERO. ADJUVA ME, ET ERIPE ME ( PANGALAN MO) IN MEAM OPERACIONES VITAE. PER JESUM CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM. AMEN.

JESUS SANCTO CRISTO, NINO VERBO DE DEUS,
ADJUVA ME, ET ERIPE ME. MISERERE MEI.

INTERE PERATUM ET BEDENTE SI JESUS PACEM ET VERETATEM DILIGITE AIT DOMINUS OMNIPOTENS DEO GRATIAS CHRISTE FILII DEIVIVI MISERERE MEI.AMEN.

PAPURI SA DIYOS!

SA HANAPBUHAY O SA MGA NAGNENEGOSYO
KANDILANG PUTI ANG KAILANGAN
USALIN ANG ORASYONG ITO NG 7 BESES SAKA HIPAN ANG KANDILA MULA TAAS HANGGANG BABA
ITO ANG ORASCION
-ORA-MAO-EO. MUC-EC. MEYAFA-AO. FEO.FA-EO
SINDIHAN ANG KANDILAUSALIN SA SARILI HABANG NAKATINGIN SAKANDILA
NAWA AY PAUNLARIN AT PAGPALAIN ANG AKING HANAP-BUHAY/ NEGOSYO:
SAKA USALIN ANG ORACIONG ITO NG 3 ULIT
-ORA-
ALTISSIMO. SANCTISSIMO. DEUS MEORUAM.ESMEREIL. BERNABAL. TUNIP. MANUMVAU.
HAYAAN ANG KANDILA MAUBOS
PAMILIN: BANTAYAN HABANG NAUUBOS BAKA MAKASUNOG NG BAHAY.....No comments:

Post a Comment