Monday, November 10, 2014

SANTO CRISTOSANTO CRISTO
Owing to the length of time that had passed that the wood was soaked in water, shells have dwelt on it. According to hidden history, Beatriz ordered for the manufacture of nails to a black smith named Almacio purposely without pointed end in order to feel the pain when used. Further, Beatriz ordered only seven (7) nails for unknown reasons. Three (3) of those nails were missing. It was known that Almacio was the father-in-law of Peter and was the one who sent the hammer to the Jews at the time of the crucifixion.

While the cross was being made/prepared. Pilate received a message from God through an Angel. By such message, Pilate was able to know the names of the remaining four (4) nails and the accompanying divine words to be used when the nails will be used. The meaning was INRI which in the beginning were six (6) letters, but for unknown reasons the two letters “E” and “M” were missing. Before these were missing, the word was read “INERIM.” There were many writings on Jesus’ cross attesting to his holiness, words that were not perceivable but the purpose of God for them was for Jesus to be remembered everlastingly.

In the cross at the crossing point of the two pieces of wood, was written the first and foremost name of God called ANIMASOLA-AC, on the horizontal form of the wood, written is ACNO-AMICIOTAM, on the standing position, written is IPOCSO-CAMAD, at the foot, written is HAP-HAP, behind the cross (horizontal) is written the word ICOB-LEPAUS back to back, at the standing position of the cross we read ROCOB-BAIO, behind the cross, written are the three names of an Angel which have a bid role on the life of man and these are SADAC-SIRAC and SODEM. On the top end of the cross, written is the name of an angel that got near Christ at the time when the crown of thorns was being lay on his head.This is
NAPRAP. The same angel was the one that stopped the bleeding of blood on the head of Christ caused by the thorns.ANG KAHULUGAN NG INRI SA ULUNAN NG KRUS NI JESUS

AYON SA AKLAT NI MELENCIO T. SABINO GANITO ANG PALIWANAG
Narito ang ang kasaysayan ng krus. Ang KRUS ay sagisag, watawat at tanda ng mga kristiyano, sapagkat sa krus napako at namatay si Kristo. Iyan ang TANDA at SAGISAG ng matibay na pananampalataya sa taluktok nitong mundo ay may isang krus na nakabitin. Nagniningning at nag-kay kristo ng buong sangkrisyanuhan.Bukod dyan ay sinasabi sa kasaysayan, nagliliwanag. Sinasabing sa krus na ito pinagtibay ang kapangyarihan ng tatlong persona, at sa krus ding ito pinagtibay ang kanilang SUMPAAN at PAGKAKAISA. Ito ang CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTE. CRUX SACRA SIT MIHI LUX NUN DRACO SIT MIHI DUC. Sinasabi naman ng iba na ang kahulugan ng C.S.P.B. ay VERBOAM SIT CUAM PERUAM BEATUM CHRISTUM PATREM VERBUM. Sinasabi naman sa misterio principal na ang pinagkaisahan ng tatlo ay ang SITIIT TIRIIT CUTIITNE TURIMVIVIRE CELEVICTE.
Ngayon ay magpatuloy tayo sa apat na letrang nakasulat sa ulunan krus . Ang INRI. Ang unang basag o pakahulugan sa apat na titik na ito na sinasabi sa kasulatan ay ang JESUS NAZARENUS REX JUDAREORUM Ang lihim na kahulugan na sinasabi ng ibang pantas at dalubhasa na ng unang panahon na inuukol sa apat na bahagi ng mundo, Ay ang mga salitang IGNE NATURA RENOVATOR INTEGRA. na ang ibig sabihin ay TUBIG, APOY, HANGIN, LUPA. GANITO ANG MGA PAKIHULUGAN NG MGA HEBREO sa nasabing apat na letra: IAMIN NOUR ROUACH IEBESCHAH. (tubig, apoy ,hangin at lupa pa rin) sa lugar ng Milan ang ilang puno ng pananampalataya ay ganito ang ibinigay na kahulugan sa X at P: CHRISTI NOMINA TENEI. Iyan ang maikling kasaysayan ng KRUS at INRI.

PANALANGIN SA KABUHAYAN

PANALANGIN SA KABUHAYAN

ANG PANALANGING ITO AY PARA MAKATULONG SA SULIRANING PINANSYAL NG MGA TAO SA PANAHONG ITO.

NAWA SA TULONG AT AWA NG DIYOS AY MAKATULONG SA INYO ITO:
PANALANGIN SA BIYAYA

1- AMA NAMIN

O DIYOS JEHOVAH JIREH,
NAWA AY IPAGKALOOB MO PO SA AMIN
ANG MASAGANANG BUHAY,
NA SAPAT PARA SA MGA
PANG-ARAW-ARAW NA GASTUSIN,
AT UPANG MAKATULONG PARA SA MGA PANGANGAILANGAN
NA HINDI MAGIGING LABAG
SA IYONG BANAL NA KAUTUSAN.

HINIHILING KO PO ITO SA INYONG DAKILA AT MGA BANAL NA PANGALAN:

EL. ELOHA. ELOHIM.
JEVE. SABAOTH.
SHADDAI. JAH. EHEIEH.
ADONAY. JEHOVAH.
AMEN

1- AMA NAMIN

O DIYOS, SA PAMAMAGITAN NG IYONG LINGKOD NA SI SENIOR SAN JOSE, NAWA AY TAMUHIN KO ANG TULONG, GRASYA AT MAGANDANG KAPALARAN SA ARAW-ARAW:

O SENIOR SAN JOSE, PATRON DE UNIVERSAL IGLESIA DE DEUS, ET PATRON DE COMMERCIAE ET OROS, ET PESO SAGRADO VERDADERO. ADJUVA ME, ET ERIPE ME ( PANGALAN MO) IN MEAM OPERACIONES VITAE. PER JESUM CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM. AMEN.

JESUS SANCTO CRISTO, NINO VERBO DE DEUS,
ADJUVA ME, ET ERIPE ME. MISERERE MEI.

INTERE PERATUM ET BEDENTE SI JESUS PACEM ET VERETATEM DILIGITE AIT DOMINUS OMNIPOTENS DEO GRATIAS CHRISTE FILII DEIVIVI MISERERE MEI.AMEN.

PAPURI SA DIYOS!

SA HANAPBUHAY O SA MGA NAGNENEGOSYO
KANDILANG PUTI ANG KAILANGAN
USALIN ANG ORASYONG ITO NG 7 BESES SAKA HIPAN ANG KANDILA MULA TAAS HANGGANG BABA
ITO ANG ORASCION
-ORA-MAO-EO. MUC-EC. MEYAFA-AO. FEO.FA-EO
SINDIHAN ANG KANDILAUSALIN SA SARILI HABANG NAKATINGIN SAKANDILA
NAWA AY PAUNLARIN AT PAGPALAIN ANG AKING HANAP-BUHAY/ NEGOSYO:
SAKA USALIN ANG ORACIONG ITO NG 3 ULIT
-ORA-
ALTISSIMO. SANCTISSIMO. DEUS MEORUAM.ESMEREIL. BERNABAL. TUNIP. MANUMVAU.
HAYAAN ANG KANDILA MAUBOS
PAMILIN: BANTAYAN HABANG NAUUBOS BAKA MAKASUNOG NG BAHAY.....Tuesday, January 14, 2014

BAO NG NIYOG

Mayroong ilang pagkakagamitan ang bao ng niyog lalo na po ang mga hindi pangkaraniwan tulad ng libon o walang mata, isa ang mata; 3; 4; 5; hanggang sa 9 ang mga mata.....Isa po rito ay ang isa ang mata...Depende po ito sa pagpagkonsagra; pagbuhay at pagbinyag....isa pong halimbawa ay  sa ISA.
Biyakin at lagariin ng patatsulok o triangulo na nasa gitna po ang mata.....Gumawa rin po ng pantakip...Bago pagdikitin ay palamanan ng 7 iba-ibang Ora na naangkop sa paggagamitan.  Ipagdikit ng epoxy at patuyuin.. KONSAGRAHIN,BUHAYIN, AT BINYAGAN..Puwedeng i-kalmen o gawing palawit sa kuwintas..Puwede rin pong gawing BELT BUCKLE....Itapat lang po sa pusod na parang nakatakip at bigkasin ang mga Ora bago umalis o bumaba ng bahay.....
 
CONSAGRACION: Ito’y dadasalin ng mataimtim sa kalooban:

TE IJITUR CLEMENTISSME PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM SUPLI CES ROGAMUS ACPETIMMUS UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS DOMINE DEUS MEUS INTESPERAVIT CONFITETOR TISI DOMINE INTOTO CORDE MEO QUEMAD MODUM DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOBOD LAMIDOCH BALDACH ANERETHON METATRON

PAGBUHAY:

HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA ALSASESLATORES ARAM ARADAM ADRADAM FRUOISIERE ABE ABEUC ABEIC ABEICA CARMAR ACOCJUA AHU HAI JO HAOC ABHA HICAAC

PAGBIBINYAG sa mga gamit:

EGOTE BAPTIZE ELIAP MACMAMITAM MAEM POMAEM PUDERUM CHRISTUM PATER FILIUM VERBUM ESPIRITUM OMNIPOTENTEM PACTENIT EGO EGOLIS HOB TELABATH BERABATIS TARUMPANTAL PALASAC DIANCA TALINUM PEROCAM MAYAM DARUM PILIXO BITUM BOROM NEXERD: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI – kayo’s binibinyagan ko na maging magaling sa: Negosyo, Barilan, Patalim at sa lahat ng bagay. Ito po ay inyong sasambitin o uusalin ng tatlong beses na sabay wisik ng tubig.

PAUNAWA: Habang winiwisikan ng tubig ang mga gamit ay sinasabayan ng salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI. Ang ibig kong sabihin ay ganito: Tatlong beses ninyong wiwisikan ng tubig ang mga gamit at tatlong beses din ninyong babanggitin ang salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI.
PAMBUHAY NG TALISMANUsalin ito ng 3 beses sa isip at ihihip pa-krus sa talisman

SAUGNAT TADJACSAC MITVAC
ORA NA PANGLAMAN
 AMATAM
LIMOTAMI
LIMATAM
KONTRA
BESTAM
 
RAGUBOT
USLAUT
TAMUTIMAIT
ULAHIT
NUYNAC
SATAWREYMAHUM
 
NIYOG na  ISANG MATA
PODER
HOCSIMACSAC
 ARTROVRIETAV
 EIOAXIM 
VATRAMAS
OVRACAM
 GRANIVISUM
 HUM
Kayo na po ang magpuno..Sana po ay makatulong ito ...God Bless...

Tuesday, January 24, 2012

7 SPIRITUAL LAWS OF SUCCESS

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN.

THIS 7 SPIRITUAL LAWS OF SUCCESS CAME FROM DEEPAK CHOPRA...
.
1) The Law of Pure Potentiality
This law is based on the fact that we are, in our essential state, pure consciousness. Pure

 consciousness is pure potentiality; it is the field of all possibilities and infinite creativity. When you discover your essential nature and know who you really are, in that knowing itself is the ability to fulfill any dream you have, because you are the eternal possibility, the immeasurable potential of all that was, is and will be. This law could also be called the Law of Unity, because underlying the infinite diversity of life is the unity of one all-pervasive spirit. There is no separation between you and this field of energy. One way to access the field is through the daily practice of silence, meditation and non-judgment. Spending time in nature will also give you access to the qualities inherent in the field: infinite creativity, freedom and bliss.
.
2) The Law of Giving
This law could also be called the Law of Giving and Receiving, because the universe operates
through dynamic exchange. The flow of life is nothing other than the harmonious interaction of all the elements and forces that structure the field of existence. Because your body and your mind and the universe are in constant and dynamic change, stopping the circulation of energy is like stopping the flow of blood. Whenever blood stops flowing, it begins to clot, to stagnate. That is why you must give and receive in order to keep wealth and affluence--or anything you want--circulating in your life. If our only intention is to hold on to our money and hoard it--since it's life energy, we will stop its circulation back into our lives as well. In order to keep that energy coming to us, we have to keep the energy circulating. Thus, the more you give, the more you will receive. The best way to put The Law of Giving into operation is to make a decision that any time you come into contact with anyone, you will give them something. It doesn't have to be in the form of material things; it could be a
flower, a compliment or a prayer. In fact, the most powerful forms of giving are non-material. The gifts of caring, attention, affection, appreciation and love are some of the most precious gifts you can give, and they don't cost you anything.
.
3) The Law of Karma (or Cause and Effect)
"Karma" is both action and the consequence of that action; it is cause and effect simultaneously,
because every action generates a force of energy that returns to us in kind. There is nothing unfamiliar about the Law of Karma. Everyone had heard the expression, "What you sow is what you reap." Obviously, if we want to create happiness in our lives, we must learn to sow the seeds of happiness. Therefore, karma implies the action of conscious choice-making. Whether you like it or not, everything that is happening at this moment is a result of the choices you've made in the past. Unfortunately, a lot of us make choices unconsciously, and therefore we don't think they are choices--and yet, they are. If you step back for a moment and witness the choices you are making as you make those choices, then in just this act of witnessing, you take the whole process from the unconscious realm into the conscious realm. This procedure of conscious choice-making and witnessing is very empowering.You can use the Law of Karma to create money and affluence, and the flow of all good things to you, any time you want. But first, you must become consciously aware
that your future is generated by the choices you are making in every moment of your life. If you do this on a regular basis, then you are making full use of this law. The more you bring your choices into the level of your conscious awareness, the more you will make those choices which are spontaneously correct--both for you and those around you.
.
4) The Law of Least Effort
This law is based on the fact that nature's intelligence functions with effortless ease and abandoned
care freeness. This is the principle of least action, of no resistance. This is, therefore, the principle Of harmony and love. When we learn this lesson from nature, we easily fulfill our desires. In Vedic Science, the age-old philosophy of India, this principle is known as the principle of economy of effort, or "do less and accomplish more." Ultimately, you come to the state where you do nothing and accomplish everything. This means that there is just a faint idea, and then the manifestation of the idea comes about effortlessly. What is commonly called a "miracle" is actually an expression of the Law of Least Effort. Least effort is expended when your actions are motivated by love, because

nature is held together by the energy of love. When you seek power and control over other people, you waste energy. When you seek money or power for the sake of the ego, you spend energy chasing the illusion of happiness instead of enjoying happiness in the moment. When your actions are motivated by love, your energy multiplies and accumulates--and the surplus energy you gather and enjoy can be channeled to create anything that you want, including unlimited wealth. There are
three components to the Law of Least Effort--three things you can do to put this principle of "do less and accomplish more" into action. The first component is acceptance. Acceptance simply means that you make a commitment: "Today I will accept people, situations, circumstances and events as they occur." This means I will know that this moment is as it should be, because the whole universe is as it should be. The second component is responsibility. This means not blaming anyone or anything for your situation, including yourself. This allows you the ability to have a creative response to the situation as it is now. All problems contain the seeds of opportunity, and this awareness allows you to take the moment and transform it to a better situation or thing. The third component to the Law of Least Effort is defenselessness. This means that you have relinquished the need to
convince or persuade others of your point of view. If you relinquish this need you will in that
relinquishment gain access to enormous amounts of energy that have been previously wasted.
.
5) The Law of Intention and Desire:
This law is based on the fact that energy and information exist everywhere in nature. A flower, a
rainbow, a tree, a human body, when broken down to their essential components are energy and information. The whole universe, in its essential nature, is the movement of energy and information. The only difference between you and a tree is the informational and energy content of your respective bodies. You can consciously change the energy and informational content of your own quantum mechanical body, and therefore influence the energy and informational content of
your extended body--your environment, your world--and cause things to manifest in it. The quality of intention on the object of attention will orchestrate an infinity of space-time events to bring about the outcome intended, provided one follows the other spiritual laws of success. Intention lays the groundwork for the effortless, spontaneous, frictionless flow of pure potentiality. The only caution is that you use your intent for the benefit of mankind.
.
6) The Law of Detachment
This law says that in order to acquire anything in the physical universe, you have to relinquish your
attachment to it. This doesn't mean you give up the intention to create your desire. You give up your  attachment to the result. This is a very powerful thing to do. The moment you relinquish your attachment to the result, combining one-pointed intention with detachment at the same time, you will have that which you desire. Anything you want can be acquired through detachment, because detachment is based on the unquestioning belief in the power of your true Self. Attachment comes from poverty consciousness, because attachment is always to symbols. Detachment is synonymous with wealth consciousness, because with detachment there is freedom to create. True wealth consciousness is the ability to have anything you want, anytime you want, and with least effort. To be grounded in this experience you have to be grounded in the wisdom of uncertainty. In this uncertainty you will find the freedom to create anything you want.
.
7) The Law of "Dharma" or Purpose in Life
The seventh spiritual law of success is the Law of Dharma. (Dharma is a Sanskrit word that means
"purpose in life.") This law says that we have taken manifestation in physical form to fulfill a purpose. You have a unique talent and a unique way of expressing it. There is something that you can do better than anyone else in the whole world--and for every unique talent and unique expression of that talent, there are also unique needs. When these needs are matched with the creative expression of your talent, that is the spark that creates affluence. Expressing your talents to fulfill needs creates unlimited wealth and abundance. There are three components to the Law of Dharma. The first says that each of us is here to discover our true Self. The second component is to express our unique talents; the expression of that talent takes you into timeless awareness. The third component is service to humanity. When you combine the ability to express your unique talent with service to humanity, then you make full use of the Law of Dharma.
.The Seven Spiritual Laws of Success are powerful principles that will enable you to attain self-mastery. If you put your attention on these laws and practice the steps outlined above, you will see that you can manifest anything you want - all the affluence, money and success you desire. You will also see that your life becomes more joyful and abundant in every way, for these laws are also the spiritual laws of life that make living worthwhile.
.
HOPE THIS WOULD BE OF HELP TO EVERYONE...GOD BLESS THOSE WHO HELP OTHERS LIVE AND SURVIVE...

Thursday, August 18, 2011

NUMEROS MAHIKOS

GALING SA MAHIWAGANG AKLAT NG ORACULUM
1. Pagkilala ng kapalaran o hantungan ng isang tao sa pamamagitan ng NUMEROS MAHIKOS at 22 ARKANO. Ang ibig sabihin ng ARKANO ay isang kalihimang tago na may kimkim na iniu-ulat sa kabuhayan at hantungan ng mga tao.

NARITO ANG MGA KATITIKAN NG GULONG NI PINTAGOS

A-1     G-10    M-19     S -20
B-2     H-28     N-26     T -6
C-4     I-15      O-28     U - 9
D-5     J-15     P-77      V- 9
E-3     K-16    Q-27     W -12
F-8     L-21     R-11     Y-50     Z-70

At narito naman po ang 22 ARKANO ng aklat ni Thot at ng kanyang pangalan at kahulugan:

1. ALEF- Kasanayan,katusuhan,diplomasya.
2. BETH- Mga kalihiman,kahiwagaan.
3. SHIMEL- Pagpaparami,pagtubo,kasariwaan,katalinihan.
4. DALETH- Kapangyarihan,kalagayang matatag.
5. HE- Karunungan,pagdidiwa,mapaglikha.
6. VAU- Pag-ibig,kagandahan,mapang-akit.
7. ZAIN- Abulo,tulong ng langit.
8. HETH- Katarungan,pagtatapat.
9. TETH- Kabaitan, pananampalataya.
10. JUD- Gulong ng palad,hantungan.
11. CAF- Lakas ng diwa,masigla,mapaggawa.
12. LAMED- Pagtalima,gawa,paghihirap.
13. MEM- Pagkamatay,pagkasira,pagkawala.
14. NON- Pagpapalit,pagkakapihitpihit.
15. SAMECH- Di masayod na kalakasan.
16. HAIN- Pagkalubog,biglang kapamahakan.
17. PE- Ang langit,kapalaran,pag-asa.
18. TSADE- Ang tubig,kadiliman,pangingilabot.
19. CAF- Kaliwanagan,apoy,pagpapakilala.
20. RESH- Kaguluhan,balita,kaingayan.
21. SNHIN- Magulong pag-iisip kaululan,himdi timbang.
22. TAU- Katutuhan,kaganapan,lahat kay bathala.

PALIWANAG: Ang pangalang Jose Rizal ay may 9 na letra o katitikan, kung hahalagan ng mga sinasabi ng mga ARKANO ay makikita natin sa kabilangan ng 9 itong sumusunod:

TETH- Kabaitan,Pananampalataya o religion. Ang ibg sabihin ay siyay mabait sa buong kabuhayan, ngunit siyay mapapalungi sa pananampalataya o religon. Ating pong ganapin ang pagtarok ng kalihimang ito.

HALIMBAWA kay JOSE RIZAL

J-15          R -11
O-8           I -15
S-20         Z -70
E-3          A -1
                L -21
TOTAL=46   +    118      
TOTAL=164
Kung pagtitipunin nating sumahin ang dalawang kabuoang ito ay lumalabas na 164 ay malaki ang bilang sa 22 arkano ni Thot ay dapat na gawin ang ganito:
164=1+6+4=11. Ang numerong 11 ay matutunghayan na sa 22 arkano ni Thot at ang nagsasaad ay ganito:
CAF- Lakas ng diwa, masigla, mapaggawa. Ang kinalalabasan nito ay nangangahulugan na si jose rizal ay may malakas na diwa,Sagisag ng mga marurunong.ng mga manunubos,likas na masigla sa ano mang isipin at mapaggawa sa maraming bagay na kanyang ikatatanghal o ikakapahamak.

Wednesday, December 1, 2010

MANTRAS

MANTRAS
After cleansing your chakras, and doing everything that's connected with those energy centers, it is advised to practice piety...One of the ways in keeping yourself connected is by chanting mantras....This will help too in focusing your mind...

Mantras should be chanted at least 108 times a day. 108 mantra chants takes about 10 minutes to complete. Start with a quick meditation asking the light of the Divine to enter your life and bring you peace and harmony, followed by imaging myself wrapped in white light. Meditation aids like music for a good background is advised to be played and burn some incense to create the right atmosphere,  Chant a set of mantras for 40 days, then  move to another set.

While chanting you Mantras your mind will wander around as so many destraction in order to not get you to another realm. This is natural; it takes spiritual masters tens of years and almost all of their lifetime to be able to keep their mind focused, but the Universe is quite forgiving. Just bring back your mind to focus. The most  important is to keep to a schedule; roughly the same time and place each day.

Which Mantra to start with?

The most common or very basic is AUM or OM....
Accordingly, the Tibetan monks favorite is OM MANE PADME HUM...
The Jewish mystics have the A.G.L.A. - Ateth Gibor Leolam Adonai 

Other mantras that are most used are the following:

Aburistatis Sabaoth Conipabis Biabitit
This mantra is for spiritual cleansing

Thirunee Lakandam
This Mantra removes current karmic conditions; especially bad karma.

After this, or instead of if you choose not to start with the above mantra, there are others to choose from!
Om Gum Ganapatayei Namaha 
 To remove obstacles that are standing in the way of your progress.

Om Shreem Kleem Lakshmi yea Namaha 
This is a mantra to attract abundance. Shreem is the operative phrase for "attraction." Using this mantra will send out your intention for attraction -if you don't verbally add something afterwards likely whatever is held in your mind, what your attention is focussed on, is what will manifest in your life so envision your goals whilst saying this Mantra. Abundance isn't always about money; it can be health, spiritual well being, peace, and you may see these things coming to you easier.

Kleem
 It is a powerful word for spiritual advancement.

Om Kreem Kalikaye Namaha
 This is a very powerful Mantra to remove negativity in your life. You may find it too strong to begin with so just focus on the kreem power word. With this Mantra, be prepared for cleansing of the negatives in your life,the desired result will be achieved, so stick with it. Use kreem if things get too bad, but keep going.

KATANUNGAN at KASAGUTAN

This past few months I have been reading the very first part of the Bible and came up with a few question especially the creation as there are at least 2 accounts which happened on the 6th day where both male and female were created at probably the same time? with powers or dominion over the other creations.....The other account as most of us know, was the creation of Adam and Eve which happened after God rested on the 7th day. I brought this up to some of my close friends and one of the most interesting response and probably an eye opener to a lot of believers came from Ka Rogelio S. and Ka Dave L. that both has the same answer....I will leave it up to you readers....

KASAGUTAN SA TANONG MO BY KA ROGELIO S.
alam ko lahat tayo naghahanap ng sagot sa katanungan at ang ating paghahanap ng tungkol sa Dios ay walang Hangganan.
well! ito ang sagot ko sa tanong mo.
Sino kamo yong unang nilalang na Babae at Lalake,ito ay si Adan at si Eva. Ang Pangalang Adan ay Kinuha sa 4 na Buntala, at ang Pangalan naman ni Eva ay nanggaling sa tatlong Great rivers.

Ngayon ang Dalawa'y pinagpala ng Dios at silay nagkaanak.

Sa Biblia o BANAL NA KASULATAN ay di palaging binabanggit ang mga Ngalan ng Babae,bagkus mga lalake lamang. Sangayon sa lihim na kasaysayan .si Adan at Eva ay naganak ng dalawang lalake ngunit di binanggit na silay parehong may kakambal na kapatid na babae. kaya ang balak talaga ay mag cross breeding sila. ang kakambal ni Cain ang magiging asawa ni Abel ,at ang kakambal naman ni Abel ang magiging asawa ni Cain. Ngunit sa di nagustuhan ni Cain ang kakambal ni Abel na magiging asawa nya ,Kaya nagseselos si Cain Dahil ang kakambal niya na napakaganda ay mapapangasawa ni Abel at ang Pangit na kakambal ni Abel syang magiging asawa nya. kaya sa pangyayaring yon di niya matanggap na Pangit ang magiging asawa nya,(non palang kapanahunan nila ay may pangit na).kaya ang nangyari pinatay niya si Abel para mapangasawa niya ang kakambal niya.Nagaalay si Cain sa Panginoon ay hindi ito tinanggap sapagkat itong si Cain ay may galit na kay Abel at ang iniisip niya na ang gusto niyang mapangasawa ay ang kakambal niya ,at hindi ang kakambal ni Abel. iyon ang unang pagpatay ng tao sa kapwa. Umalis si Cain at tumira sa loob ng cueva ,na ang tawag ay cave of jewels, dahil sa mga nagkikislapang mga batong hiyas doon. at Si Adan at Eva ay nagkaanak pa ng isang lalake si Seth,na tumira naman sa itaas ng bundok. at silay tinawag na mga anak ng Dios. Sa Biblia ay di gaanong ipinaliwanag ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel na kapatid niya.

PASIMULA
NG HINDI PA YARI ANG LANGIT AT LUPA ,
ANG PANGALANG MARIA SA DIOS INISIP
NA MAGAARUGA AT MAGTATANGKILIK,
SA DIVINO PASTOR NITONG SANGDAIGDIG.

NG GAWIN NG DIOS NA HARING MARANGAL
ITONG BUONG MUNDO NA KANYANG NILALANG.
AY ARAW NG LINGGO NG ITO'Y SIMULAN,
NG CREAVIT SANCTIBUS CLARUM ET TERRAM.

NG KINABUKASAN ARAW NG LUNES, AY SIYANG
PAGGAWA PERMAMENTENG LANGIT,
SAKA NAMAN YAONG LUPA AT ELEMENTONG TUBIG
NA MAYROONG MATABANG ,MAALAT, MAPAIT.

NG ARAW NG MARTES AY SIYANG PAGGAWA,
SARI SARING HAYOP AT HALAMANG MADLA.
YAONG TANANG HAYOP NA NAGSISIGALA,
TALAGA NG DIOS SA TAO'Y BIYAYA.

ARAW NG MIERCULES GINAWANG SARILI,
ANG ARAW AT BUWAN BITUING MARAMI,
YAONG TANANG TALA SA LANGIT PALAMUTI
MAKALILIWANAG NITONG BUONG ORBE.

NG ARAW NG HUEVES ISINUNOD NAMAN
SARI SARING IBON NA NAGLILIPARAN
AT ANG TANGING ISDA SA TUBIG ANG
TAHAN,SA TAO'Y TALAGANG PAKIKINABANGAN.

NG ARAW NG VIERNES ANG SABI SA BANAL NA AKLAT
BILANG IKA ANIM NG ARAW NA HUSTO,
AY SIYANG PAGGAWA'T PAGLIKHA SA TAO,
NUNO NATING ADAN SUMAPARAISO.
SAKA MATAPOS AT NG MABUO NA GINAWANG
LARAWAN SA TAONG ITSURA,
NILAGYAN NG SENTIDOT SANGKAP NA POTENCIA

SAKA HININGAHAN_ _ _ _ _ AY NAGING TAO NA.
SANGAYON SA BANAL NA KASULATAN, YAONG INIHIKAB
PANGALAN NG DIOS, NA KARAPAT DAPAT SA SINO
MANG TAONG MAKAPAG IINGAT NG AKLAT NA ITO AY
IPAGTATAPAT.AMEN.

Marami po ang tataas ang kilay at di makakaunawa sa mga bagay na iyan dahil taliwas dyan ang turo at ipinapalagay ng ibangmga Cristiano, Pero sa tulad nating mga Cristiano masasagot natin kung sino nga ba ang unang dalawang tao na nilalang ng Tatlong Personas. Bakit nakahanap si Cain ng napangasawa ganun din si Set. at noong palayasin si Cain sa Eden malinaw na may ibang mga tao na bukod sa kanila dahil sinabi ni Cain sa Dios "Napakalupit naman ng parusa ninyo sa akin maaaring patayin ako ng makakakita sa akin" Pero sinabi ng Dios na lalagyan niya si Cain ng tanda at paparusahan niya ang gagalaw kay Cain.

Sa katotohanan na lang, Kung paanong nilalang ng Dios ang lahat ng mga bagay na may ibat ibang uri ganun din ang tao. Ka Alex

tama po yang kuwento ni rogelio yan po ang nakasulat sa mga testamento, Ka Dave

wow magic! kakaiba ka talaga! ur the best!!Ka Genrez04

minsan po ay mga tanong na di natin masagot kung biblia lamang ang pag babatayan natin, kaya nga po nag kagulo ang mananampalataya at nag kanya kanyang interpritasyon ng bibliya, ang resulta watak watak na paniniwala at nag kanya kanya at nag ka grupo grupo na halos lahat ay umaakin na sila ang ginabayan ng spirito santo, kaya nga po sa nag hahanap ng katotohanan ay talagang hahanapin natin ang karununngan para naman makamtam natin ang mga sagot na hinahanap natin ..

Ang una pong tanong ay talaga po bang sila lang dalawa ang anak ni adan at ni eba ? sa biblia po ay lumabas na parang sila lang dalawa pero nag taka po tayo kung saan galing yung asawa nya ? at ano ba talaga ang dahilan at pinatay ni cain si abel ? dahil lang ba sa di tinangap ng diyos ang kanyang alay o handog ? o baka may iba pang dahilan ?

Sa testamento ng grand universus architectus doon nyo po makikita ang kasagutan sa mga tanong na yan at dun din po sa misteryo principal unang version. Ka Dave

Mahirap din po sagutin ang mga katanungan na napapaloob dito...Kaya napag-isipan ko na manalangin na lang tayo at baka sakali ay pagkalooban tayo ng malawak na pang-unawa sa paggabay ng Esp. Santo....Siya Nawa..