Tuesday, January 14, 2014

BAO NG NIYOG

Mayroong ilang pagkakagamitan ang bao ng niyog lalo na po ang mga hindi pangkaraniwan tulad ng libon o walang mata, isa ang mata; 3; 4; 5; hanggang sa 9 ang mga mata.....Isa po rito ay ang isa ang mata...Depende po ito sa pagpagkonsagra; pagbuhay at pagbinyag....isa pong halimbawa ay  sa ISA.
Biyakin at lagariin ng patatsulok o triangulo na nasa gitna po ang mata.....Gumawa rin po ng pantakip...Bago pagdikitin ay palamanan ng 7 iba-ibang Ora na naangkop sa paggagamitan.  Ipagdikit ng epoxy at patuyuin.. KONSAGRAHIN,BUHAYIN, AT BINYAGAN..Puwedeng i-kalmen o gawing palawit sa kuwintas..Puwede rin pong gawing BELT BUCKLE....Itapat lang po sa pusod na parang nakatakip at bigkasin ang mga Ora bago umalis o bumaba ng bahay.....
 
CONSAGRACION: Ito’y dadasalin ng mataimtim sa kalooban:

TE IJITUR CLEMENTISSME PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM SUPLI CES ROGAMUS ACPETIMMUS UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS DOMINE DEUS MEUS INTESPERAVIT CONFITETOR TISI DOMINE INTOTO CORDE MEO QUEMAD MODUM DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOBOD LAMIDOCH BALDACH ANERETHON METATRON

PAGBUHAY:

HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA ALSASESLATORES ARAM ARADAM ADRADAM FRUOISIERE ABE ABEUC ABEIC ABEICA CARMAR ACOCJUA AHU HAI JO HAOC ABHA HICAAC

PAGBIBINYAG sa mga gamit:

EGOTE BAPTIZE ELIAP MACMAMITAM MAEM POMAEM PUDERUM CHRISTUM PATER FILIUM VERBUM ESPIRITUM OMNIPOTENTEM PACTENIT EGO EGOLIS HOB TELABATH BERABATIS TARUMPANTAL PALASAC DIANCA TALINUM PEROCAM MAYAM DARUM PILIXO BITUM BOROM NEXERD: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI – kayo’s binibinyagan ko na maging magaling sa: Negosyo, Barilan, Patalim at sa lahat ng bagay. Ito po ay inyong sasambitin o uusalin ng tatlong beses na sabay wisik ng tubig.

PAUNAWA: Habang winiwisikan ng tubig ang mga gamit ay sinasabayan ng salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI. Ang ibig kong sabihin ay ganito: Tatlong beses ninyong wiwisikan ng tubig ang mga gamit at tatlong beses din ninyong babanggitin ang salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI.
PAMBUHAY NG TALISMANUsalin ito ng 3 beses sa isip at ihihip pa-krus sa talisman

SAUGNAT TADJACSAC MITVAC
ORA NA PANGLAMAN
 AMATAM
LIMOTAMI
LIMATAM
KONTRA
BESTAM
 
RAGUBOT
USLAUT
TAMUTIMAIT
ULAHIT
NUYNAC
SATAWREYMAHUM
 
NIYOG na  ISANG MATA
PODER
HOCSIMACSAC
 ARTROVRIETAV
 EIOAXIM 
VATRAMAS
OVRACAM
 GRANIVISUM
 HUM
Kayo na po ang magpuno..Sana po ay makatulong ito ...God Bless...

No comments:

Post a Comment